www.poradniastarachowice.pl

Powrót Historia

07.10.2011

Spotkanie pedagogów szkolnych

Dzisiaj w Poradni odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych z gimnazjów z terenu powiatu starachowickiego z policjantami – dzielnicowymi. Spotkaniu przewodniczyli dyrektor Poradni mgr Grażyna Jabłońska oraz aspirant Janusz Kowalewski z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Omawiano problemy dotyczące młodzieży gimnazjalnej, w szczególności niepokojące zjawisko wagarowania. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy policją a kadrą pedagogiczną szkół gimnazjalnych. Warto podkreślić, że zarówno pedagodzy, jak i policjanci zadeklarowali udział we wspólnych działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.


Aktualności

Strona 1 z 18  > >>