www.poradniastarachowice.pl

Powrót Druki do pobrania

Arkusz zgłoszenia do poradni - gdy chcą Państwo zgłosić dziecko do Poradni prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenie go do Poradni (proszę upewnić się, że wpisali Państwo prawidłowy numer telefonu i PESEL dziecka).


Wniosek do Rady Pedagogicznej Szkoły.doc - dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zgłaszanych do poradni po raz pierwszy w sprawie trudności w pisaniu i czytaniu,

 

Opinia wychowawcy/nauczyciela o dziecku.doc - druk dla szkoły,

 

Zaświadczenie do nauczania indywidualnego.doc - druk dla lekarza,


Wniosek o wydanie orzeczenia.doc - druk dla rodzica.


Aktualności

  • Spotkanie pedagogów szkolnych

    07.10.2011 Dzisiaj w Poradni odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych z gimnazjów z terenu powiatu starachowickiego z policjantami – dzielnicowymi. Spotkaniu przewodniczyli dyrektor Poradni mgr Grażyna Jabłońska oraz aspirant Janusz Kowalewski z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

<< <  Strona 18 z 18