www.poradniastarachowice.pl

Powrót Szkolenia i warsztaty

Proponowane tematy zajęć dla uczniów

Proponowany temat Osoby prowadzące Ilość godzin/ uwagi
Umiejętności porozumiewania się Anna Sionek 4 godz.
Rozwiązywanie konfliktów Anna Sionek 4 godz.
Przyjaźń, koleżeństwo – relacje z rówieśnikami Anna Sionek 2 godz.
Klasa – budowanie dobrych relacji Anna Sionek 3 godz.
Być i mieć – wartości w życiu młodego człowieka Anna Sionek Andrzej Charemski 3godz.
Krótki trening asertywności Aneta Sokół 3godz.
Jak radzić sobie ze stresem Aneta Sokół 2 godz.
Jak radzić sobie z trudnymi emocjami
2godz.
Podejmowanie decyzji – kto ma na nas wpływ? Aneta Sokół Andrzej Charemski 2godz.
Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć Aneta Sokół
Ana Michalska
4godz.
Moje mocne strony – budowanie poczucia własnej wartości Aneta Sokół
Anna Michalska
2 godz.
Uzależnienia – czy to naprawdę mój wybór Andrzej Charemski 3godz.
Świadomość zagrożenia uzależnieniami Aneta Sokół 2godz.
Warsztaty integracyjno-adaptacyjne dla uczniów klasy I gimnazjum i ponadgimnazjalnej Aneta Sokół
Andrzej Charemski
Izabela Pacek
Izabela Gryniuk-Kędziora,
4 godz.
EEG Biofeedback – terapia (treningi) Aneta Sokół
Andrzej Charemski
cykl spotkań
„Złość-agresja” Jak sobie z nią radzić – zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej Anna Purtak 2 godz.
Komunikacja niewerbalna Anna Purtak 2 godz. dla gimnazjum
Zainteresowania – wstęp do planowania kariery zawodowej Anna Purtak 2 godz. dla gimnazjum
Moje mocne strony – wstęp do planowania kariery zawodowej Anna Purtak 2 godz. dla SP
„Kim będę” – warsztaty zawodoznawcze dla kl. II gimnazjum
3 godz.
„Start zawodowy” – warsztaty zawodoznawcze dla kl. III szkoły ponadgimnazjalnej
3 godz.
Trening pewności siebie dla uczniów doznających przemocy w szkole – SP, gimnazjum (zajęcia w poradni) Anna Michalska 3 x 3 godz.
Edukacja antynikotynowa „Czyste powietrze wokół nas” dla dzieci przedszkolnych Anna Purtak 4-5 spotkań dzieci przedszkolne
Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu Dorota Nowak
Anna Michalska
1 godz. tygodniowo, cykl spotkań
Ja i szkoła – pozytywy i negatywy Andrzej Charemski 2godz.
Techniki skutecznego uczenia się Izabela Gryniuk-Kędziora 2godz. dla SP
Podstawy komunikacji interpersonalnej Izabela Gryniuk-Kędziora 2godz. dla SP
Veto wobec przemocy, alkoholu i narkotyków Izabela Gryniuk-Kędziora 2godz. dla SP
Zajęcia adaptacyjne metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla dzieci rozpoczynających uczęszczanie do przedszkola Izabela Gryniuk-Kędziora

2godz.
Przesiewowe badania logopedyczne Anna Podwiak Według zapotrzebowania
Przesiewowe badania słuchu i uwagi słuchowej „Platformą Badań Zmysłów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu” Anna Podwiak Według zapotrzebowania
Warsztaty profilaktyczne z cyklu „Spójrz inaczej” Anna Michalska Cykl 6-10 spotkań SP
„Jak żyć z ludźmi” trening komunikacji dla uczniów gimnazjów i ponadgimnazjalnych Anna Michalska 10-15 godz.
Inne – na zapotrzebowanie szkół

Proponowane tematy zajęć dla rodziców

Proponowany temat Osoby prowadzące Ilość godzin/ uwagi
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – trening umiejętności wychowawczych (cykl 10-ciu spotkań, których celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą) Izabela Gryniuk-Kędziora,
Anna Michalska,
Anna Sionek,
Paweł Kędziora
(10 x 4 godz.)
40 godz.
Jak odrabiać lekcje z dziećmi w domu? Anna Michalska 1,5 godz.
Dziecko 5-6 letnie uczy się czytać Anna Michalska 2 godz.
Rozwijanie sprawności manualnej dziecka 5-6 letniego Anna Michalska 1,5 godz.
Dysleksja rozwojowa – objawy, formy pomocy dziecku w domu i szkole. Praktyczne wskazówki do pracy i organizacji miejsca pracy dla rodziców dzieci z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową oraz zaburzeniami uwagi. Anna Michalska,
Aneta Sokół,
Dorota Nowak,
Andrzej Charemski
2 godz.
Forma szkoleniowe
„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci”
Izabela Gryniuk-Kędziora,

2 godz.
Nadpobudliwość psychoruchowa – objawy i metody pracy Aneta Sokół,
Andrzej Charemski,
2 godz.
Uzależnienia – objawy, profilaktyka Andrzej Charemski,
Aneta Sokół,
1godz.
EEG Biofeedback – pokaz i prezentacja metody terapii Andrzej Charemski,
Aneta Sokół,
1godz.
Warsztaty dla rodziców uczniów III klas gimnazjum dotyczące wyboru szkoły
2 godz.
Trening pewności siebie – warsztaty dla rodziców uczniów, którzy brali udział w zajęciach Anna Michalska 3 godz.
Praktyczne wskazówki do pracy i organizacji miejsca pracy dla rodziców dzieci z dysleksją, nadpobudliwością psychoruchową oraz zaburzeniami uwagi. Dorota Nowak 1godz.
„Ważne aspekty wychowania” z możliwością dyskusji Izabela Pacek, 1godz.
Profilaktyka zdrowotna– jak podejmować decyzje Andrzej Charemski 1godz.
Relacje w rodzinie, postawy rodzicielskie a wychowanie Andrzej Charemski
Anna Michalska
1godz.
Uzależnienia wśród młodzieży: przyczyny, profilaktyka, objawy, interwencje Andrzej Charemski 1godz.
Twoje nadpobudliwe dziecko – wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo Izabela Gryniuk-Kędziora 3godz.
Inne – w zależności od zapotrzebowania środowiska lokalnego

Proponowane tematy zajęć dla nauczycieli

Proponowany temat Osoby prowadzące Ilość godzin/ uwagi
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – trening umiejętności wychowawczych Izabela Gryniuk-Kędziora,
Anna Michalska
Paweł Kędziora
Anna Sionek
(10 x 4 godz.)
Indywidualizacja dydaktyczno-wychowawcza dziecka z opinią, z orzeczeniem do kształcenia specjalnego Anna Michalska 2 godz.
Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z uczniem dyslektycznym
- omówienie i prezentacja metody
Anna Michalska 3 godz.
Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami zachowania? – budowanie współpracy Anna Michalska
Izabela Gryniuk-Kędziora
3 godz.
Jak motywować uczniów do nauki? Anna Michalska 4 godz.
Dobre spotkania rodzice-nauczyciel (wywiadówka inaczej) Anna Michalska
Anna Sionek
2 godz.
1,5 godz.
Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci
3 godz.
EEG Biofeedback – prezentacja metody terapii Andrzej Charemski
Aneta Sokół
2 godz.
Mediacje metodą rozwiązywania sporów Andrzej Charemski 3 godz.
Mediacje a negocjacje Andrzej Charemski 3 godz.
Komunikacja, asertywność – czy warto mówić od siebie Andrzej Charemski 3godz.
Uzależnienia – przyczyny, objawy, profilaktyka Andrzej Charemski,
Grażyna Jabłońska,
3godz.
Rozpoznawanie ryzyka dysleksji i wspomaganie rozwoju dzieci w okresie przedszkolnym Dorota Nowak 2godz.
Uczeń z dysleksją w szkole - „Jak nauczyciel może pomóc dziecku z dysleksją” – sposoby postępowania i oceniania ucznia Dorota Nowak,
Paweł Kędziora,
Andrzej Charemski,
Anna Michalska,
3 godz.
„Kierunki pracy terapeutycznej” Pomoc w dobieraniu (nauczycielom-terapeutom) metod i programów pracy terapeutycznej uczniom z dysleksją Dorota Nowak 2godz.
Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo – jak pracować na lekcji Anna Sionek 2godz.
Uczeń z niższą niż przeciętna sprawnością intelektualną Anna Sionek 2godz.
Dziecko nadpobudliwe w szkole (współpraca z rodzicami, praca na lekcji) Izabela Gryniuk-Kędziora 2godz.
Agresja – przyczyny zjawiska i sposoby reagowania Anna Michalska 2 godz.
Uczeń w żałobie – jak udzielać wsparcia po śmierci bliskiej osoby Anna Sionek 3 godz.
Inne – na zapotrzebowanie zgłoszone przez nauczycieli


Aktualności

Strona 1 z 18  > >>