www.poradniastarachowice.pl

Powrót Aktualności

27.02.2013

Konferencja

W dniu 25.02.2013r. w  Starostwie Powiatowym odbyła się Konferencja nauczycieli-  matematyków z terenu powiatu starachowickiego. Celem konferencji było wypracowanie wspólnych działań od szkoły podstawowej do szkoły średniej ,które będą pomocne w zwiększeniu efektywności nauczania matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Konferencję prowadziła Pani Danuta Pyrek- doradca metodyczny,nauczyciel matematyki oraz konsultant w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Współprowadzącym była Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna w Starachowicach. Z ramienia poradni uczestniczyli pedagodzy : Dorota Nowak i Anna Michalska. Pracownicy poradni przybliżyli nauczycielom matematyki kwestie dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się matematyki. 


Aktualności

Strona 1 z 18  > >>