www.poradniastarachowice.pl

Powrót Aktualności

25.03.2013

Szkolnictwo zawodowe po reformie programowej

Dnia 15 marca br. w Zespole Placówek Oświatowych odbyło się spotkanie zainicjowane przez Małgorzatę Urban – doradcę zawodowego ZPO i Annę Michalską – z-cę dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starachowicach.

W spotkaniu uczestniczyli pedagodzy i doradcy zawodowi gimnazjów powiatu starachowickiego, dyrektor i wicedyrektor ZSZ nr 3 w Starachowicach: Mariusz Majewski i Emilia Wus oraz dyrektor ZPO Andrzej Kłaczkowski.

Dyrektorzy przybliżyli strukturę szkolnictwa zawodowego po reformie programowej, system potwierdzania kwalifikacji oraz możliwe kierunki i formy kształcenia w ich placówkach. Ponadto omówiono sposoby optymalnego przygotowania uczniów - i ich rodziców, do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zaplanowania dalszej drogi edukacyjnej.

Przedmiotem dyskusji było także określenie zasad dalszej współpracy między Poradnią, ZPO i gimnazjami. 


Aktualności

Strona 1 z 18  > >>