www.poradniastarachowice.pl

Powrót Aktualności

12.11.2011

Konferencja „Zachowania ryzykowne młodzieży – zapobieganie”

 Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”

oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

 

mają przyjemność zaprosić na konferencję

„Zachowania ryzykowne młodzieży – zapobieganie”

 

Termin konferencji:  14 listopada 2011

Miejsce konferencji: Urząd Miasta Starachowice, sala „Olimpia”

 

Program:

11.30-11.40 – otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych gości  – Zastępca Prezydenta Miasta Małgorzata Szlęzak

11.40-12.20 – prezentacja wyników starachowickich szkolnych  badań ankietowych na temat  zjawiska używania substancji psychoaktywnych przez uczniów „Młodzież 2011”  – Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

12.20-13.00 -  GST – idea oraz rekomendacje dla profilaktyki zachowań przestępczych   –   dr Jacek Bylica zakład Profilaktyki społecznej i Resocjalizacji instytutu Pedagogiki Uniwersytet Jagielloński

13.00-13.15 – przerwa

13.15-13.45 – prezentacja programu wczesnej interwencji „ FreD Goes Net” – Marcin Rzeczkowski i Grażyna Jabłońska – trenerzy programu

 

Konferencja zorganizowana z inicjatywy i ze środków  Gminnej  Komisji Profilaktyki       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Urzędu Miasta Starachowicach.


Aktualności

Strona 1 z 18  > >>