www.poradniastarachowice.pl

Powrót Oferta

PORADNIA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

 • wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
 • profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
 • terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
 • pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu planowaniu kariery zawodowej;
 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu
 • potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów;
 • wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 • wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły;
 • wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka w wieku od urodzenia do 7 roku życia;

REALIZUJEMY NASZE ZADANIA POPRZEZ:

 • diagnozę - psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną;
 • konsultacje dla rodziców, dzieci i młodzieży, nauczycieli;
 • terapię - psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną;
 • psychoedukację;
 • doradztwo;
 • mediacje;
 • interwencje w środowisku ucznia;
 • działalność profilaktyczną;
 • działalność informacyjną.

Poradnia współpracuje z:

 • placówkami oświatowo - wychowawczymi,
 • placówkami służby zdrowia,
 • placówkami pozaszkolnymi,
 • organizacjami pozarządowymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty.

Opieką obejmujemy:

 • dzieci - od urodzenia
 • młodzież - do czasu ukończenia szkoły pomaturalnej, z terenu naszego powiatu w tym z gmin:
 • Starachowice
 • Wąchock
 • Mirzec
 • Brody Iłżeckie
 • Pawłów

W rejonie działania Poradni znajduje się aktualnie:

 • 13 przedszkoli,
 • 46 szkół podstawowych,
 • 15 gimnazjów,
 • 13 szkół ponadgimnazjalnych,

łącznie 87 placówek (publicznych i niepublicznych)


Aktualności

 • Spotkanie pedagogów szkolnych

  07.10.2011 Dzisiaj w Poradni odbyło się spotkanie pedagogów szkolnych z gimnazjów z terenu powiatu starachowickiego z policjantami – dzielnicowymi. Spotkaniu przewodniczyli dyrektor Poradni mgr Grażyna Jabłońska oraz aspirant Janusz Kowalewski z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.

<< <  Strona 18 z 18