www.poradniastarachowice.pl

Powrót Linki


PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE

www.adhd.org.pl - co to jest ADHD, praca z dzieckiem z ADHD, trudności szkolne dziecka nadpobudliwego;

www.adhd.strefa.pl - strona poświęcona ADHD;

www.misjanadziei.org.pl/adhd - kampania społeczna na temat ADHD;

www.adhd.radula.net - mały leksykon wiedzy o ADHD, kryteria diagnostyczne oraz przydatne wskazówki dla rodziców i nauczycieli;

www.autyzm.org - stowarzyszenie na Rzecz osób z Autyzmem „PROFUTURO";

www.gen.org.pl - opis różnych zespołów genetycznych i innych schorzeń;

www.akson.org - opis różnych zespołów genetycznych i innych schorzeń;

www.dysleksja.pl - dużo informacji, praktycznych porad dla rodziców i nie tylko;

www.dysleksja.waw.pl - strona poświęcona zagadnieniu dysleksji;

www.oświata.org.pl - informacje z zakresu oświaty;

www.perspektywy.pl - praktyczne porady dla wszystkich przed którymi wybór zawodu, kierunku studiów;

www.anoreksja.org - praktyczny przewodnik, strona utworzona przez byłą anorektyczkę;

www.poradnia.narkomania.org.pl - anonimowa, bezpłatna pomoc specjalistów (lekarza, prawnika i psychologa) przez e-mail dla osób z problemami narkotykowymi i ich bliskich, a także baza placówek oferujących pomoc i numery ogólnopolskich telefonów zaufania;

www.narkomania.gov.pl - strona poświęcona narkomanii;

www.alkoholizm.akcjasos.pl - informacje o leczeniu, adresy placówek odwykowych;

www.survivors.pl - strona poświęcona tematyce przemocy seksualnej;

www.kopd.pl - Komitet Ochrony Praw Dziecka;

www.brpd.gov.pl - Rzecznik Praw Dziecka - strona zawiera opisane prawa dziecka;

www.dzieci.org.pl - strona Dzieci Sprawnych Inaczej;

www.synapsis.waw.pl - Fundacja SYNAPSIS na rzecz chorych na autyzm i ich rodzin;

www.serwis-prawny.pl - informacje z zakresu prawa;

www.rzeczpospolita.pl/prawo - strona zawiera ustawy, kodeksy, porady prawne;

www.niepelnosprawni.info - portal poświęcony problemom osób niepełnosprawnych, praktyczne porady prawne, stowarzyszenia, ośrodki;

www.slaboslyszacy.pl - strona osób słabo słyszących;

www.informator-onis.xu.pl - strona poświęcona osobom niewidomym i słabo widzącym;

www.tpg.org.pl - strona Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym;

www.pomocspoleczna.ngo.pl - informacje o pomocy społecznej w naszym kraju, informacje o różnych świadczeniach i uprawnieniach, bezpłatne porady prawne;

www.niebieska linia.pl - strona poświęcona przemocy w rodzinie, informacje o tym jak i gdzie uzyskać pomoc;

 

Jeśli jesteś ofiarą, sprawcą lub świadkiem przemocy domowej, to pod tymi numerami telefonów uzyskasz pomoc

PŁATNY: (022) 666 00 60 od poniedziałku do piątku w godz.: 10:00-18:00;

PŁATNY PIERWSZY IMPULS: 0 801 120 002 pon - sob: 10:00-22:00, nd i św: 10:00-16:00;

Telefoniczne dyżury prawne:

Poniedziałek 19:00-21:00, środa 18:00-22:00, czwartek 11:00-14:00

Numer telefonu: (022) 666-28-50


Aktualności

<< <  Strona 2 z 18  > >>