www.poradniastarachowice.pl

Powrót Terapia, wspieranie rozwoju

Trening Pewności Siebie
Trening Pewności Siebie to zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VI i I klasy gimnazjum, którzy doświadczają przemocy ze strony innych uczniów (dokuczania, wyzywania, popychania, a czasem i bicia).
Głównym celem zajęć jest nabycie przez dzieci umiejętności obrony przed przemocą ze strony innych. Warsztaty mają charakter aktywnych ćwiczeń, odgrywania ról, gier i zabaw podnoszących poczucie ich własnej wartości.
Trening składa się z 3 spotkań (po 4 godziny) dla uczniów i 1 spotkania dla rodziców. Zajęcia odbywają się w poradni w godzinach dopołudniowych (9-12), dzieci dostają usprawiedliwienia do szkoły.
Zajęcia dla rodziców (w godzinach popołudniowych) mają na celu przekazanie niezbędnej wiedzy - jak w domu mogą pomóc swoim dzieciom w poradzeniu sobie z przemocą w szkole.
Zapraszamy wszystkich rodziców i dzieci chętnych do udziału w zajęciach o kontakt telefoniczny z mgr Anną Michalską pod numerem telefonu 41 274-73-85.
Zajęcia odbywać się będą po skompletowaniu grupy uczniów (8-10 uczestników).

 

 

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, czyli „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"- to ogólnopolski program profilaktyczno-edukacyjny przeznaczony dla wszystkich chętnych rodziców, którzy pragną lepiej porozumiewać się z własnymi dziećmi.
Zajęcia mają charakter warsztatów (rodzice aktywnie biorą udział w ćwiczeniach, scenkach, dzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie wychowania dzieci). Całość „ Szkoły" to cykl 10 spotkań po 3-4 godziny (w godzinach popołudniowych).
Zapraszamy rodziców (przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym), którzy chcą lepiej komunikować się z własnymi dziećmi, poprawić relacje rodzic - dziecko. Również tych, którzy mają problemy wychowawcze z dziećmi.
Zapraszamy wszystkich rodziców chętnych do udziału w zajęciach o kontakt telefoniczny
z Izabelą Gryniuk- Kędziorą, Anną Michalską, Anną Sionek - tel. 41 274-73-85.
Zajęcia odbywać się będą po skompletowaniu grupy rodziców( 12-15 osób).

 

 

EEG Biofeedback

 

EEG Biofeedback (EEG BFB) to technika usprawniania pracy mózgu. Istotą metody EEG Biofeedback jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem, a jakością pracy mózgu. Metoda ta opiera się o elektroencefalografię (EEG), dzięki której można uzyskać wiele informacji o stanie fizjologicznym i emocjonalnym człowieka. Z precyzyjnie określonych miejsc na głowie za pomocą elektrod, odbierane są sygnały bioelektryczne.

Po przeanalizowaniu pracy mózgu system EEG Biofeedback (za pomocą sprzężenia zwrotnego) pozwala przedstawić trenowanemu informację o stanie jego czynności bioelektrycznej mózgu tak, aby w sposób świadomy mógł nauczyć się ją regulować. Informacja ta jest przedstawiana pacjentowi w postaci wideo-gry na monitorze, który kieruje grą bez użycia klawiatury, joysticka czy myszki - wyłącznie siłą woli, bezpośrednio na poziomie decyzji mózgu. Uzyskanie właściwych częstotliwości w EEG jest nagradzane, co sprawia, że pozytywnie obudzony mózg rozpoczyna mimowolny proces uczenia, dążąc do kolejnych nagród. Dzięki temu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to mu nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i ważności problemu. Terapie można podzielić na 3 stopnie:

1) optymalizujące pracę mózgu od 10 do 20 treningów,

2) w stanie lekkich i średnich zaburzeń pracy mózgu od 20 do 60 treningów (np. ADHD),

3) w stanie ciężkich zaburzeń pracy mózgu od 40 do 100 treningów (np. epilepsja, afazja).

 

Treningi powinny odbywać się co najmniej 1 raz w tygodniu, a najlepiej 2-3 razy w tygodniu.
Jeden trening trwa około 30 minut. Pracujemy zawsze na obu półkulach, zaczynamy od lewej.

 

Zaleca się prowadzenie terapii u dzieci od szóstego roku życia. Górnej granicy wieku nie ma, ale my w poradni pracujemy z dziećmi i młodzieżą uczęszczającymi do szkoły. Natomiast dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD i ADD) oraz dzieci ryzyka dysleksji powinny być poddane treningowi EEG Biofeedback jeszcze przed pójściem do szkoły, najlepiej już w wieku 4-5 lat.

Metoda jest adresowana głównie do dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi, ale też do dzieci zaburzeniami:  procesu uczenia, problemami szkolnymi, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Terapie stosuje się także dla osób z tremą, oraz napięciami wewnętrznymi, złą samooceną, stresem,  wadami wymowy, zaburzeniami snu. Stosuje się ją także w terapii uzależnień oraz chorób psychiatrycznych i neurologicznych.

Korzyści płynące z treningów:

 

 • polepszenie potencjału umysłowego,
 • lepsza koncentracja,
 • większa uwaga,
 • przyspieszone uczenie się, przypominanie i utrwalanie wiadomości,
 • wzrost kreatywności,
 • osiąganie lepszych wyników sportowych iartystycznych,
 • lepsza pamięć,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji,
 • skrócenie czasu reakcji,
 • zwiększona odporność na stres,
 • zwiększona produktywność,
 • mniejsza podatność na wypalanie zawodowe,
 • zahamowanie lęków, tremy,
 • głębszy i łatwiej osiągalny relaks,
 • poprawa samopoczucia,
 • lepsza integracja umysłu i ciała,
 • zwiększenie pewności siebie / asertywności,
 • lepsza samokontrola,
 • rozwój inteligencji emocjonalnej,
 • poprawa jakości snu.

 

Uważa się, że większość z nas wykorzystuje tylko w 5 proc. możliwości swojego mózgu. Trening metodą EEG Biofeedback może zwiększyć to wykorzystanie nawet o 25-30 proc.

 

10 - dzieci aktualnie korzysta z terapii metodą EEG Biofeedback w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach. Możliwość wpisania się na terapię jest dopiero na przyszły rok szkolny. Terapia jest bezpłatna.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starachowicach terapie prowadzone są od 2009 roku. Zajęcia z dziećmi prowadzą: Aneta Sokół i Andrzej Charemski

 

 


Aktualności

Strona 1 z 18  > >>